komptom komptom
komptom komptom


O firmieFirma KOMPTOM świadczy usługi informatyczne oraz projektowe. Proponujemy kompleksowe wdrożenia oraz całościową obsługę systemów informatycznych dla firm.

Nasza działalność składa się z doradztwa, konsultacji, analiz oraz wdrożeń, dostaw, administracji i zarządzania. Celem naszej pracy jest tworzenie przewagi konkurencyjnej oraz wartości dodanej dla Państwa firmy.
Doradztwo i konsultacje bazujące na wieloletnim doświadczeniu, organizowaniu złożonych systemów informatycznych obejmujących całościową infrastrukturę firmy oraz przepływ informacji, danych i sterowanie oraz reorganizacja procesów.

Powyższe działania odbywają się w oparciu o spójny projekt poprzedzony analizą stanu obecnego, określeniem kluczowych funkcji i stwierdzeniem potrzeb.KOMPTOM KOMPTOM KOMPTOM KOMPTOM